FANDOM


Sandshrew

Sandslash

Diglett

Dugtrio

Cubone

Marowak

Phanpy

Donphan

Drilbur